Thẻ: Cà tím

Hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc cà tím

Thời vụ Có thể trồng được quanh năm. Giống Nên sử dụng…

Trần Văn Đến Viết bởi Trần Văn Đến