Hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc rau mồng tơi

Cây mồng tơi, còn có tên mùng tơi, lạc quỳ. Tên khoa học: Basella alba L. Họ mồng tơi: Basellaceae

Trần Văn Đến Viết bởi Trần Văn Đến

Kỹ thuật trồng và chăm sóc rau dền

Tên tiếng Anh: Amaranth. Tên khoa học: Amaranthus mangostanus .L Thuộc họ rau dền: Amaranthaceae. Rau dền là loại rau

Trần Văn Đến Viết bởi Trần Văn Đến