Cẩm nang nông nghiệp

Hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc bí đao

Thời vụ Có thể trồng được quanh năm. Vụ mùa nắng cây ít bệnh và cho năng suất cao hơn

Trần Văn Đến Viết bởi Trần Văn Đến

Hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc cải ngọt và cải xanh

Cải ngọt, cải xanh là rau ngắn ngày có thể trồng quanh năm, không cần vốn nhiều mà tiêu thụ

Trần Văn Đến Viết bởi Trần Văn Đến