Làm vườn

Các khái niệm cơ bản về cây trồng chuyển gen

Chiến lược nông nghiệp toàn cầu đã gây ra cuộc tranh luận sôi nổi về cây chuyển gen. Cuộc tranh

Trần Văn Đến Viết bởi Trần Văn Đến

Hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc đậu cove, đậu đũa

Thời vụ Đậu có thể trồng được quanh năm. Vụ Đông Xuân gieo vào tháng 11, 12 Dương lịch. Vụ

Trần Văn Đến Viết bởi Trần Văn Đến

Kỹ thuật trồng dưa lưới trong nhà kính

Dưa lưới là một loại cây trồng được quan tâm sản xuất trong những năm qua. Với ưu điểm là

Trần Văn Đến Viết bởi Trần Văn Đến