Kỹ thuật trồng khổ qua (mướp đắng)

Thời vụ Có thể trồng được quanh năm. Vụ mùa nắng cây ít bệnh và cho năng suất cao hơn vụ mưa. Chuẩn bị đất Đất trồng tốt nhất là

Các bước trồng chuối hiệu quả đạt năng suất cao

Các bước trồng chuối hiệu quả đạt năng suất cao Bước 1: Lựa chọn khu vực trồng chuối. Tìm hiểu về nhiệt độ và độ ẩm ở khu vực mà

Hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc bí đỏ

Thời vụ Có thể trồng được quanh năm. Mật độ khoảng cách Liếp rộng 3 – 3,5m (trồng 1 hàng), hoặc 6 - 7m (trồng 2 hàng), cây cách cây

Nông nghiệp

Kỹ thuật và kiến thức nông nghiệp

Làm vườn

Kiến thức làm vườn và xây dựng kỹ năng làm nông xanh

Khí hậu

Kinh tế và thời tiết quyết định sự phát triển của nông nghiệp hiện tại

Trending

Làm Nông Xanh

Kiến thức và kỹ năng làm nông nghiệp xanh thiện lành và hữu ích cho mọi nhà

Nổi bật nhất

Các khái niệm cơ bản về cây trồng chuyển gen

Viết bởi Trần Văn Đến

Chiến lược nông nghiệp toàn cầu đã gây ra cuộc tranh luận sôi nổi về cây chuyển gen. Cuộc tranh

Tất cả bài viết