Hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc cây ớt

Thời vụ Có thể trồng được quanh năm. Giống Sử dụng các giống ớt chất lượng và được cấp phép

Trần Văn Đến Viết bởi Trần Văn Đến

Hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc cà tím

Thời vụ Có thể trồng được quanh năm. Giống Nên sử dụng giống cà của các Công ty hoặc giống

Trần Văn Đến Viết bởi Trần Văn Đến

Kỹ thuật canh tác cây có múi

CÁC GIỐNG CAM – QUÝT – BƯỞI Các giống cam - Cam dây: Cây cam phân cành thấp, tán hình

Trần Văn Đến Viết bởi Trần Văn Đến