Thẻ: Đậu cove

Hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc đậu cove, đậu đũa

Thời vụ Đậu có thể trồng được quanh năm. Vụ Đông Xuân…

Trần Văn Đến Viết bởi Trần Văn Đến