Thẻ: Cây lúa

Các bước trồng lúa trong khu đô thị

Lúa gạo được sử dụng trong thực phẩm, sushi và thực phẩm…

Trần Văn Đến Viết bởi Trần Văn Đến