Thẻ: Rau muống

Hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc rau muống nước

Tên khoa học: Ipomoea aquatica Thuộc họ Bìm bìm: Convolvulaceae Hiện nay…

Trần Văn Đến Viết bởi Trần Văn Đến