Thẻ: Mướp đắng (khổ qua)

Kỹ thuật trồng khổ qua (mướp đắng)

Thời vụ Có thể trồng được quanh năm. Vụ mùa nắng cây…

Trần Văn Đến Viết bởi Trần Văn Đến