Thẻ: Rau dền

Kỹ thuật trồng và chăm sóc rau dền

Tên tiếng Anh: Amaranth. Tên khoa học: Amaranthus mangostanus .L Thuộc họ…

Trần Văn Đến Viết bởi Trần Văn Đến